Zápis z veřejného zasedání osadního výboru konaného dne 22. 6. 2022 od 17 h.

Hosté

 • Ing. Miroslav Chvála
 • Mgr. Jakub Dvořák
 • Ing. Michal Cerman

Diskuze

 • Sportoviště u ZŠ a MŠ Vítkov
  • dotace zamítnuty
  • navrhnout jiný projekt na úpravu hřiště s financováním
   města Chrastava a osadního výboru
 • Úprava vodního toku
  • oprava koryta potoka – vytipovat lokality
  • likvidace plevele a trávy u potoka
 • Cyklostezka
  • v oblasti rozcestí pod Výhledy
  • je podána dotace
 • Úprava veřejných komunikací
 • Altán na Výhledech
  • hrubá stavba je postavena a v nejbližších dnech bude dokončena
 • Vodovod Horní Vítkov
  • předpokládaná realizace v roce 2024
  • rozpočet 100 milionů Kč
 • Rekonstrukce ulice Vítkovská
  • úprava objízdných komunikací + vyřezat větve
  • přidat dopravní značení „Přednost v jízdě“
 • Sekání podél silnice
  • řeší krajská správa silnic
 • Sekání městských ploch
  • sekat vícekrát za rok dětské hřiště
 • Zastávky autobusů
  • přidat odpadkové koše na každou zastávku
 • Přechod pro chodce + dopravní značení u ZŠ a MŠ Vítkov
 • Přidat na dětské hřiště veřejné osvětlení
 • Hydrometeorologická stanice
  • umístění u rozcestí pod Výhledy
  • z důvodu vyhodnocení prašnosti ovzduší z dolu Tudorow

Investice

 • Úprava veřejných cest
 • Naučná stezka – od parkoviště k Výhledům
  • paní Matúšková vypracovala návrh pro představu, jak by mohla stezka vypadat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.