Zápis OV z jednání dne 11. 10. 2023

5/2023

Zápis z jednání OV Vítkov konaného dne 11. 10. 2023

Přítomni: Miroslav Balcar, Eva Míšková, Vojtěch Polák, Roman Dymeš, Roman Hruška, 

                Miloslava Paprskářová, Šárka Kolnerová

Omluveni: ——

Hosté: Vojtěch Ondráček a Martin Sluka z firmy Kordula, s. r. o.

  1. Pan Ondráček a pan Sluka představili osadnímu výboru návrh na kompostárnu. 

Vyjádření OV: Osadní výbor nemá problém se zřízením kompostárny, kterou by provozovala firma Kordula, s.r.o. v areálu bývalé VKK500, ze které by se vyráběla organická hmota pro zemědělské využití. 

Ve středu 15. 11. 2023 se obě strany opět setkají, aby se domluvily a určily podmínky provozu kompostárny. 

  1. OV se zabýval žádostí paní Horáčkové, která vede kroužek anglického jazyka v MŠ a ZŠ Vítkov. Paní Horáčková žádá o příspěvek na pronájem učebny ve výši 9.000,- Kč/pololetí.

Vyjádření OV: Osadní výbor souhlasí s příspěvkem na pronájem učebny.

  1. OV se zabýval otázkou, zda je možné posunout značku VÍTKOV za poslední dům pod zatáčky směrem na Albrechtice. Dotaz bude předán na město Chrastava. 
  1. Na cestě za bývalou hospodou k VKK 500 se rozšiřuje skládka odpadu. OV se zeptá na městě, jak by se dalo zamezit skládce a kdo případně uklidí odpad. 
  1. Povodí při řezání stromů zapomnělo uklidit větve, hlavně u mostku na cestě k panu Veselému. OV se zeptá, jak se dořeší úklid větví. 
  1. OV zařídí na městě opravu střechy altánu na hřišti (dvě šindele nedrží). 
  1. Kontejnery na třídění odpad u bytovek jsou neustále přeplněné, OV zjistí, zda by se dalo zařídit vyvážení všech kontejnerů každý týden. 
  1. Plánované akce:

22. 10.  drakiáda

10. 12. mikulášská besídka

Lampionový průvod – termín není zatím stanoven

Zapsala: Šárka Kolnerová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *