Zápis z jednání OV konaného dne 30.11.2023 konaného přes e-mail

 1. Reinstalace VE na Lysém Vrchu
  Osadní výbor ve Vítkově by rád obdržel následující doplňující informace.
  Žádáme řádnou a výraznou vizualizaci celého záměru přesně tak, jak budou staré VE nahrazeny novými. U původních jsou rozdíly v konstrukčních výškách a také ve výškách základových spár. Pohledy musí být z několika stran, hlavně ze strany od Liberce a Chrastavy (Vítkova). Výška se zvýší až o 47,5 m.
  Další informaci, která by asi měla být v žádosti o EIA a která OV velmi zajímá, je ta zda elektrárny jsou zcela nové či repasované. K tomu by měli být doloženy technické listy, kde výrobce garantuje předložené technické parametry. Pokud by měli být repasované, nebo jenom někde demontované a dovezené, tak jak se bude vystavovat EIA, podle jakých parametrů. Přece repasovaná VE nebude mít ty parametry jako nová. Kdo je vůbec výrobce těchto VE. Vždyť něco už leží na Lysém Vrchu.
  Potom hluková studie. Ta uvádí jen 3 nejbližší obytná stavení v Horním Vítkově, ale OV by požadoval vzhledem k reliéfu krajiny o podrobnější studii, protože Horní Vítkov je v údolí pod VE a šíření hluku může údolím postupovat úplně jinak(vliv povětrnostních podmínek). První 3 domy mohou být v hlukovém stínu.
  Pak nevíme jak je řešen letecký koridor, který prochází Vítkovem.
  OV nesouhlasí s reinstalací VE na Lysém Vrchu.

2. Investice na rok 2024
MÚ pro rok 2024 investuje do opravy MK ve Vítkově ze svého rozpočtu 800 000,- Kč a OV ve Vítkově 400 000,- Kč.
OV souhlasí.

3. Kukokli
OV souhlasí s uvolněním 40 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů vzniklých při konání této akce.

4. Mikulášská nadílka
10.12. od 15 hod je na myslivně Mikulášská nadílka. Chtěl bych požádat hlavně děvčata, aby se domluvila co se týká nadílky.

Zapsal Miroslav Balcar

Ve Vítkově 30.11.2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *