Zápis osadního výboru

1/2023

Zápis z jednání OV Vítkov konaného dne 08. 02. 2023

Přítomni: Miroslav Balcar
Eva Míšková
Vojtěch Polák
Roman Hruška
Roman Dymeš
Miloslava Paprskářová
Šárka Kolnerová

Pokračování v opravách místních komunikací:
1) zjistit v jak dlouhém úseku se bude pokračovat
2) jak by případně byla oprava financována

Začít by mělo pokračování budování cyklostezky – od altánu pod Výhledy směrem k Václavicím (hrazeno z dotací)

Na příští schůzi se dostaví firma, která má v úmyslu postavit v kat. území Dolní Vítkov
tři rodinné domy (konkrétně za rodinou Polákovou)

Skládka za bývalou hospodou směrem k VKK 500 – jak se bude řešit úklid této skládky?

Žádáme o výměnu kontejnerů na třídění odpad u MŠ a ZŠ Vítkov za větší nádoby

Nejbližší akce:
celorepublikový úklidový projekt „Ukliďme Česko“ – sobota 1. dubna
výšlap na Výhledy s klubem českých turistů Chrastava – poslední sobota v dubnu
Čarodějnice u myslivny – neděle 30. dubna

Zapsala:
Šárka Kolnerová

Napsat komentář