Zápis osadního výboru Vítkov ze dne 31. 5. 2023

4/2023

Zápis z jednání OV Vítkov konaného dne 31. 5. 2023

Přítomni: Miroslav Balcar, Eva Míšková, Vojtěch Polák, Roman Dymeš, Roman Hruška, 

                Miloslava Paprskářová, Šárka Kolnerová

Omluveni: ——

1) Navýšení rozsahu větrného parku na Lysém Vrchu v obci Heřmanice v katastrální území Kristiánov – větrné elektrárny mají být vyšší o 50 metrů než jsou dosud:

OV má k navýšení větrných elektráren negativní postoj a bude se dotazovat na městě, jestli je nějaká možnost zabránit k navýšení elektráren. 

Petice je vyvěšena v krámku u Pěchů.

  1. 2) Dětské hřiště:
  2. Nové herní prvky na hřiště – OV nevybralo vhodný prvek na dětské hřiště.

Je možné pořídit volejbalovou/nohejbalovou síť?

A dále se OV ptá, zda by bylo možné opravit střechu na altánu. 

Na schůzce OV byla představena naučná stezka, která by vedla od parkoviště k turistickému cíli Výhledy. Předsedovi OV se mají předložit podklady k této stezce a půjde prezentovat stezku na město. 

  1. 3) Zájem o prodej pozemku par. č. 41/3 a část par. č. 39. Žádost podal p. Zdeněk Gireth. 

OV souhlasí s prodejem pozemku. 

  1. 4) OV přispěje mysliveckému spolku Kohoutí Vrch Vítkov částkou 35.000,- Kč. 
  2. 5) OV plánovalo dětský den (občerstvení, hry, atrakce, ukázky), který se uskuteční v sobotu 10.6. 2023.

Zapsala:

Šárka Kolnerová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *