Archiv rubriky: Osadní Výbor

Zápis z jednání OV konaného dne 30.11.2023 konaného přes e-mail

 1. Reinstalace VE na Lysém Vrchu
  Osadní výbor ve Vítkově by rád obdržel následující doplňující informace.
  Žádáme řádnou a výraznou vizualizaci celého záměru přesně tak, jak budou staré VE nahrazeny novými. U původních jsou rozdíly v konstrukčních výškách a také ve výškách základových spár. Pohledy musí být z několika stran, hlavně ze strany od Liberce a Chrastavy (Vítkova). Výška se zvýší až o 47,5 m.
  Další informaci, která by asi měla být v žádosti o EIA a která OV velmi zajímá, je ta zda elektrárny jsou zcela nové či repasované. K tomu by měli být doloženy technické listy, kde výrobce garantuje předložené technické parametry. Pokud by měli být repasované, nebo jenom někde demontované a dovezené, tak jak se bude vystavovat EIA, podle jakých parametrů. Přece repasovaná VE nebude mít ty parametry jako nová. Kdo je vůbec výrobce těchto VE. Vždyť něco už leží na Lysém Vrchu.
  Potom hluková studie. Ta uvádí jen 3 nejbližší obytná stavení v Horním Vítkově, ale OV by požadoval vzhledem k reliéfu krajiny o podrobnější studii, protože Horní Vítkov je v údolí pod VE a šíření hluku může údolím postupovat úplně jinak(vliv povětrnostních podmínek). První 3 domy mohou být v hlukovém stínu.
  Pak nevíme jak je řešen letecký koridor, který prochází Vítkovem.
  OV nesouhlasí s reinstalací VE na Lysém Vrchu.
Celý příspěvek

Zpráva o jednání OV ve Vítkově přes email

Mezi členy OV ve Vítkově proběhla přes e-mail korespondence. Jejím tématem bylo projednání způsobu financování opravy MK „Chrastava. Vítkov – rekonstrukce komunikace“ ( VZMR – 3/2023/ORM)Návrh financování ze strany MÚ je následující. Z rozpočtu OV Vítkov půjde na tuto opravu 400 000,- Kč, zbytek finančních prostředků bude doplacen z rozpočtu města.

Celý příspěvek