Zápis z jednání OV ze dne 9. 11. 2022

Zápis z jednání OV Vítkov konaného dne 09. 11. 2022

Přítomni: Miroslav Balcar

Eva Míšková

Vojtěch Polák

Roman Hruška

Roman Dymeš

Šárka Kolnerová

Omluveni: Miloslava Paprskářová

  • organizátoři festivalu KUKOKLI žádají proplatit faktury
  • OV souhlasí s proplacením částky 30.000,- Kč

(proplacení faktury za pronájem WC a stany)

  • vyjádření k námitkám firmy JOSTAV spol. s r.o.
  • viz. příloha
  • přípravy na lampiónový průvod

Zapsala:

Šárka Kolnerová

Příloha: Vyjádření k námitkám firmy JOSTAV spol. s r.o.

Napsat komentář