Vyjádření k zápisu OV Vitkov ze dne 8. 2. 2023

Vyjádření k zápisu ze zasedání osadního výboru Vítkov ze dne 8.2.2023

K Vašim podnětům ze zasedání osadního výboru dne 8.2.2023 Vám tímto sděluji následující:

Pokračování v opravách místních komunikací beru na vědomí a bude dále probíhat v rámci dalších jednání.

K skládce za bývalou hospodou směrem k VKK 500 Vám tímto sděluji, že z hlediska nakládání s odpady řeší navezený materiál ve své kompetenci Magistrát města Liberce. Současně vodohospodářský orgán Magistrátu města Liberec vydal dne 11. 2. 2022 povolení na stavební záměr: „ Soustava tůní a obnova malé vodní nádrže na p.p.č. 613/2 a 613/3, k.ú. Dolní Vítkov, lokalita U nové aleje“. S tímto současně prověřuje i možnost, zda k navezení materiálu nedošlo v souvislosti, či „pod záminkou“ výstavby povoleného.

Výměna kontejnerů na tříděný odpad u ZŠ a MŠ Vítkov bude zatím zanechána, po dohodě s ředitelkou bylo dojednáno, že před snahou o výměnu nádob na tříděný odpad bude odborem ORM vyzkoušena jiná alternativa, kterou bude oddělené třídění pro školu a jejich odvoz. Tím by pro občany měl zůstat větší prostor ve stávajících zvonech.

Současně si dovolím požádat o sdělení termínu příští schůze, na které bude i přítomna společnost s plánem výstavby rodinných domů, abych se této mohl případně zúčastnit.

S pozdravem

Robert Šipula

místostarosta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *