Zápis OV ze dne 15. 3. 2023

Zápis z jednání OV Vítkov konaného dne 15. 03. 2023

Přítomni: Miroslav Balcar, Eva Míšková, Vojtěch Polák, Roman Hruška,

Roman Dymeš, Miloslava Paprskářová, Šárka Kolnerová

Hosté: Bc. Robert Šipula

Mudr. Jaroslav Krutský, MBA

Luboš Pech

· Předseda OV představil pana J. Krutského a L. Pecha. Pánové představili svůj investiční záměr – výstavba rodinných domů v Dolním Vítkově na par. č. 320/1, 319/2, 321,339/1 a 340/1.

· Proběhla schůzka s firmou ČEZ Prodej a.s., která představila záměr výstavby větrných elektráren.

Závěr schůzky: Osadní výbor nesouhlasí se záměrem firmy k výstavbě větrných elektráren.

· OV diskutovalo s panem Šipulou o možnostech přidání kontejnerů na třídění odpad. Pan místostarosta přislíbil, že se hledá vhodné řešení.

· Další ročník festivalu KUKOKLI se uskuteční 23. – 24.7. 2023

· Představení projektu Geocachingový mega event Středověkohraní na Curia Vítkov, akce proběhne od 28.4. – 1.5. 2023.

· Další schůze OV se uskuteční ve středu 5. dubna od 17.00 h.

· Nejbližší akce:

Ukliďme Česko – OV a myslivecký spolek Kohoutí Vrch Vítkov- v sobotu

1. dubna, sraz v 9.00 h. u myslivny

Setkání na Výhledech – OV, klub turistů Chrastava a myslivecký spolek

Kohoutí Vrch Vítkov – sobota 22.4.

Čarodějnice – OV a myslivecký spolek Kohoutí Vrch Vítkov – neděle

30. dubna, od 18.00 h. u myslivny

Zapsala:

Šárka Kolnerová

Napsat komentář